Welkom bij ProSafety Consult

ProSafety Consult is ruim 20 jaar een toonaangevend ingenieursbureau op het gebied van veiligheid van machines en technische installaties. De benadering van ProSafety Consult kenmerkt zich door wettelijke veiligheidseisen te implementeren vanuit een technische invalshoek. Deze aanpak heeft het voordeel dat wetgeving door technisch opgeleide mensen niet langer wordt gezien als bedreigend, maar als een wettelijk kader aan goed vakmanschap.
Tot haar belangrijkste activiteiten behoren het geven van adviezen voor implementatie van consequenties van Europese regelgeving.  Met name het uitvoeren van risicobeoordelingen in het kader van de Machinerichtlijn en de Richtlijn arbeidsmiddelen is een kerncompetentie van ProSafety Consult.
Daarnaast verzorgt ProSafety Consult in-company trainingen en workshops op het gebied van Europese veiligheidswetgeving en de hieraan gerelateerde CE-markering.

ProSafety Consult werkt zowel voor kleine bedrijven als voor grote multinationale opdrachtgevers.
Sinds 1 januari 2004 verzorgt ProSafety Consult de technische "CE-helpdesk” voor de Vereniging FME/CWM.