Producten & Diensten

De diensten van ProSafety Consult op het gebied van machineveiligheid zijn ruwweg in 2 groepen te verdelen: de Machinerichtlijn en de Richtlijn arbeidsmiddelen.

Voor de Machinerichtlijn houdt onze dienstverlening met name in:
- uitvoering van risicobeoordelingen voor nieuwe machines en installaties;
- begeleiding van ontwerpers en engineers tijdens het ontwerp- en ontwikkelingstraject ('coach aan de zijlijn');
- schrijven van technische gebruikershandleidingen;
- controle van risicobeoordelingen, gebruikershandleidingen en technisch constructiedossier;
- normverificatie.
Klik hier voor meer informatie.

Op het gebied van de Richtlijn arbeidsmiddelen adviseren wij op de volgende gebieden:
- uitvoering van risicobeoordelingen voor in gebruik zijnde machines en installaties;
- periodieke audit van machineveiligheid;
- safety engineering;
- schrijven van specifieke veiligheidsprocedures voor de gevolgen van gevaren van onverwacht opstarten of inschakelen van machines en tegen het vrijkomen van gevaarlijke opgeslagen energieën: de zogenoemde tagout/lockout procedures (TLT).
Klik hier voor meer informatie.

Daarnaast verzorgen wij in-company trainingen en workshops voor zowel de Machinerichtlijn, de Richtlijn arbeidsmiddelen als de Richtlijn drukapparatuur.  De laatste samen met onze partner Energie Consult Holland.