Machinerichtlijn

De Machinerichtlijn (2006/42/EG) houdt in dat de fabrikant of importeur van een machine sinds 1 januari 1995 een CE-markering moet aanbrengen alvorens zijn apparaat binnen de Europese Economische Ruimte in de handel mag worden gebracht of in gebruik mag worden genomen.
De risicobeoordeling is de kern van het implementeren van de genoemde eisen. Het beoordelen van risico's en hiermee vervolgens rekening houden in het ontwerp is op zichzelf niet nieuw. Een goed machine-ontwerper houdt sinds jaar en dag rekening met het aspect 'veiligheid' in zijn machine en verdiept zich als zodanig in mogelijke risico's die met zijn ontwerp samenhangen, gebaseerd op de fysische verschijnselen die ten grondslag liggen aan zijn ontwerp. Vervolgens tracht hij deze zo goed mogelijk weg te nemen. Het uitvoeren van een risicobeoordeling is nu een wettelijke verplichting geworden.

ProSafety Consult is gespecialiseerd in uitvoeren van technische risicobeoordelingen. Hoewel in de wet de methode van risicobeoordeling niet is voorgeschreven, is er een norm die een duidelijke handreiking geeft: EN-ISO 12100:2010. Deze norm wordt door ProSafety Consult als basis gehanteerd. Invulbladen en checklists zijn ontwikkeld die aansluiten bij de praktijk van de ontwerper en de norm EN-ISO 12100 praktisch hanteerbaar maken.

Meer weten?

Stuur ons vrijblijvend een eMail waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u op zullen nemen.