Over ons

Historie
Henk van Ekelenburg startte in 1991 het ingenieursbureau VANE InnoManagement B.V. te Enschede. Na diverse innovatieprojecten te hebben geinitieerd en begeleid, richtte het bedrijf zich in 1993 op een toen voor velen nog nieuw en heel specifiek vakgebied: CE-markering en machineveiligheid. Samen met de ingenieursbureau’s MECID B.V. en TecExec Ltd. (UK) werd CE CONSULT opgericht om op dit vakgebied met gebundelde krachten pionierswerk te verrichten.
De introductie van de Machinerichtlijn creëerde voor vele fabrikanten en leveranciers van nieuwe machines, de behoefte voor advisering, voorlichting, training, informatie en begeleiding bij het voldoen aan de bepalingen hiervan.
In de periode 1993-1996 werden vele ontwerpers, engineers en andere technici getraind en voorgelicht over de praktische consequenties van de Machinerichtlijn. Dit laatste onder andere samen met FME-CWM.  Ook werden workshops verzorgd voor aanverwante productrichtlijnen als de Laagspanningsrichtlijn en de EMC-richtlijn.
Het Praktijkboek Machinerichtlijn werd uitgegeven via ten Hagen & Stam (meer dan 2,000 abonnees) en werden diverse vakpublicaties geschreven.
Op het gebied van advisering lag de nadruk met name op het uitvoeren van risicobeoordelingen, het schrijven van gebruikershandleidingen, en het samenstellen en controleren van technische constructiedossiers.
Waar in eerste instantie de Machinerichtlijn (en verwante Europese richtlijnen) en de ermee samenhangende CE-markering het belangrijkste aandachtsgebied was, zorgde de inwerkingtreding van de Richtlijn arbeidsmiddelen vanaf 1 januari 1996 voor een nieuw en omvangrijk adviesgebied.
VANE Innomanagement ging per 1 januari 1997 over in ProSafety Consult B.V.  Het kantoor verhuisde naar Hengelo.
In de periode 1996-2000 werden onder andere met Stork Arbogroep voor Training en Advies meer dan 300 workshops gegeven op het gebied van de Richtlijn arbeidsmiddelen vor met name hoofden technische dienst, KAM-/ en Arbofunctionarissen.
ProSafety Consult heeft inmiddels een omvangrijke expertise opgebouwd in het uitvoeren en begeleiden van risicobeoordelingen voor een grote verscheidenheid in machines en installaties in het kader van de Machinerichtlijn en de Richtlijn arbeidsmiddelen.
ProSafety Consult publiceert regelmatig over onderwerpen die betrekking hebben op de CE-markering voor machines en op machineveiligheid in het algemeen, o.a. het jaarboek Veiligheid van arbeidsmiddelen.