Richtlijn arbeidsmiddelen

Risicobeoordeling

Vanuit de Richtlijn arbeidsmiddelen (2009/104/EG) is het uitvoeren en vastleggen van een risicobeoordeling voor alle in een bedrijf aanwezige arbeidsmiddelen de belangrijkste verplichting.

ProSafety Consult heeft een systematische aanpak ontwikkeld voor een risicobeoordeling Richtlijn arbeidsmiddelen, waarbij met behulp van de methodiek van Fine & Kinney de risico-inschatting wordt uitgevoerd. Deze aanpak is in de praktijk zeer succesvol gebleken, waarmee feitelijk alle soorten arbeidsmiddelen kunnen worden beoordeeld.
Specifieke instrumenten zijn ontwikkeld, zoals de Machine-interactiematrix en de DELTA-analyse. Deze analyses vormen een volledig onderbouwd en logisch uitgangspunt voor de verdere risicoreductie en het hieruit op te stellen plan van aanpak. De belangrijkste te nemen maatregelen worden als praktische oplossingsrichtingen aangedragen waarbij een optimum wordt gekozen tussen technische veiligheid, kosten en werkbaarheid.

Audit

Voor een toenemend aantal van haar klanten wordt periodiek (veelal jaarlijks) een Audit risicobeoordeling Richtlijn arbeidsmiddelen uitgevoerd. Tijdens deze audit worden de genomen veiligheidsmaatregelen getoetst en wordt geadviseerd hoe de risicoverlagende maatregelen uit te voeren.  Verder wordt een vernieuwd plan van aanpak opgesteld voor de komende periode. 

Specifieke veiligheidsprocedures

Bij een toenemend aantal klanten kwam steed vaker de vraag om voor risico's voor de gevolgen van gevaren van onverwacht opstarten of inschakelen van machines en tegen het vrijkomen van gevaarlijke opgeslagen energieën, specifieke veiligheidsprocedures te schrijven. Voor deze zogenoemde tagout/lockout procedures (TLT), heeft ProSafety Consult een systematische aanpak ontwikkeld.  Hierbij is een analysestructuur ontwikkeld om gevaarlijke energiebronnen te koppelen aan de uit te voeren menselijke handelingen. Het resultaat is een procedure, opgezet in een gestandaardiseerd formaat.

Meer weten?

Stuur ons vrijblijvend een eMail waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u zullen opnemen.